AKO TO FUNGUJE?

Jednoducho! Privedieme psa k stanici. Pochválime ho po výkonaní potreby a nakoniec ho odmeníme maškrtkou.

priveď ma

privedieme psa k stanici

pochváľ ma

pochválime psa po vykonaní potreby

odmeň ma

odmeníme psa maškrtkou

1. Naveďte psa správne

Zo strany majiteľa je zo začiatku potrebné naviesť psíka, aby využil na vyprázdnenie ECO DOG TOILET STANICU a nedovoliť mu vykonať potrebu na mieste, ktoré na to nie je určené, kým si sám nevytvorí návyk.

2. Priťahuje psy

Aktívne podporuje ich vylučovanie a je pre nich veľmi atraktívna aj vďaka

 • špeciálnej zložke s obsahom psích feromónov (fomulovanej na prírodnej báze), ktoré sa postupne uvoľňujú do okolia stanice a pôsobia na psy upokojujúco
 • psiemu inštinktu označiť si ju
 • psiemu návyku – pes je učenlivý tvor a po uplynutí adaptačného obdobia si zvykne na vykonávanie potreby na určitom mieste

3. Psa je potrebné pochváliť

Psa je potrebné po vykonaní potreby pochváliť, podľa možností aj odmeniť, čím si rýchlejšie a ľahšie vytvorí návyk.

4. Čistota

Tuhý exkrement sa priloženou lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty vhodí do koša ECO DOG TOILET STANICE.

5. Filtrácia

Zvyšky extrementov a vylúčený moč prechádzajú absorpčnou hmotou a následne filtračnou vložkou, čím sú zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, ph kyslosti a sú neutralizované.

6. Výsledkom filtrácie je nezávadná tekutina

Technológia ECO DOG TOILET

VIACFÁZOVÁ PATENTOVANÁ FILTRÁCIA

Patentovaná technológia chráni životné prostredie.

Základ tvorí ABSORPČNÁ HMOTA

 • LOdvádza dažďovú vodu
 • LJe šetrná k životnému prostrediu
 • LPotláča rozširovanie zápachu
 • LMá ideálne zloženie pre zber psích exkrementov (rôznej formy)

Pod povrchom je FILTRAČNÁ VLOŽKA

 • LUpravuje pH moču
 • LOdstraňuje choroboplodné zárodky
 • L Eliminuje zápach

KOMPLETNÉ HYGIENICKÉ RIEŠENIE

Výhody pre majiteľov a ich psov

Prečo na ECO DOG TOILET STANICU majitelia psíkov nedajú dopustiť?

Pretože  umiestniť  ECO DOG TOILET STANICU na záhradu alebo dvor vášho rodinného domu či chaty prináša tieto výhody:

 • L Rieši čistotu preventívne nie následným zberom psích výkalov po celom pozemku
 • LSústreďuje moč na jednom – na to určenom mieste, kde sa filtruje a zbavuje zápachu
 • LČistá a stále zelená záhrada, dvor a okolie rodinného domu
 • L Zabráni vysychaniu trávnikov, kríkov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, kovových zábradlí, poškodzovaniu drevených prvkov v okolí domu a samotných stien domu, ktoré sú dôsledkom pôsobenia psích exkrementov a ktorých odstraňovanie je spojené s vysokými nákladmi na údržbu a renováciu
 • LNešíri sa nepríjemný zápach – okolie rodinného domu je bez zápachu z rozkladajúcich sa psích exkrementov
 • LOdpadáva pátranie-vyhľadávanie a zber tuhých exkrementov na záhrade
 • LOchrana majetku majiteľa rodinného domu
 • L Zníženie rizika kontaminácie pôdy na záhrade či záhradke s pestovaným ovocím a zeleninou
 • LPredstavuje jediný spôsob ako udržať vašu záhradu, dvor a okolie domu skutočne čisté a bez zbytočných výdavkov

Prečo si ECO DOG TOILET STANICU váš psík zamiluje?

 • LPre jeho labky je prirodzená
 • LPriťahuje a vábi ho
 • LMôže ju neustále značkovať
 • LŠetrí a chráni „jeho“ záhradu a dvor, kde sa rád hrá a šantí
 • L Chráni zdravie a životné prostredie svojho majiteľa a členov rodiny, ktorých má tak rád
 • L Za venčenie v nej je odmeňovaný nie trestaný
 • LV priloženom boxe má odloženú maškrtu a vodu, ktoré sú tak vždy poruke
 • LPrirodzene mu vzniká priestor na venčenie, čo eliminuje venčenie na neželaných miestach, a tým predchádza mnohým nepríjemným situáciám

História ECO DOG TOILET

Vývoj, výskum a testovanie ECO DOG TOILET sa začal už v roku 2011. Na jeho vývoji sa od samého počiatku spolupracovalo s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Výskum a testovanie prebiehalo pod dohľadom prof. MVDr. Petra Juriša, CSc., a MVDr. Lucie Sabovej, PhD.

Výsledkom je hygienické zariadenie chránené patentom a certifikované. Kladne sa k ECO DOG TOILET vyjadrujú aj veterinári, pracovníci samospráv, Štátna veterinárna správa SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. ECO DOG TOILET STANICA bola prihlásená do súťaže za čistotu verejných priestranstiev, kde získala prvé miesto medzi viac ako 30 prihlásenými projektami.