ECO DOG TOILET robí svet čistejší a krajší!

Jedinečnosť projektu spočíva vo vytvorení ekologických miest na venčenie psov, ktoré odbremení obytné zóny, parky a ulice od nepríjemných psích exkremetnov. Zároveň zabráni vysychaniu trávnikov, kríkov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, stĺpov dopravných značiek, zábradlí ihrísk a verejného osvetlenia, ktoré je spojené s vysokými nákladmi na údržbu a renováciu. Zabráni sa aj rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psov na človeka a hlavne na malé deti ako sú bakteriálne ochorenia loptospiróza, besnota, pásomnice a škrkavky… V neposlednom rade psy budú mať svoje pravidelné miesto na venčenie a majitelia psov budú šťastnejší a obľúbenejší pre ostaných spoluobčanov

Technológia

ECO DOG TOILET

Fungovanie

ECO DOG TOILET

Prínos

ECO DOG TOILET

História

ECO DOG TOILET