10 dôvodov prečo ECO DOG TOILET

Projekt ECO DOG toilet

11.09.2022

  • 1. Koniec nosenia nepríjemných „darčekov“ na topánkach domov, do auta, do práce… , keďže vonku už niet do čoho stúpiť
  • 2. Svet je zrazu voňavejší – nešíri sa nepríjemný zápach
  • 3. Čisté parky a detské ihriská s bezstarostnými rodičmi a hrajúcimi sa deťmi
  • 4. Vytráca sa možnosť nákazy ľudí, najmä detí a tehotných žien, miliónmi baktérií a parazitov v psích exkrementoch
  • 5. Zdravšie psy vďaka zníženiu rizika nakazy z exkrementov iných psov
  • 6. Minimalizovanie rizika kontaminácie spodných vôd, vodných tokov a pláží nebezpečným obsahom psích ekrementov splachovaným dažďovou vodou
  • 7. Zníženie rizika kontaminácie pôdy
  • 8. Povinnosť zberu psích exkrementov a udeľovanie vysokých pokút bez toho, aby mali majitelia psov, ktorí platia dane za svojich miláčikov, iné možnosti ako riešiť tento problém
  • 9. Čistota ulíc a parkov zvyšuje kvalitu života, pozdvihuje kultúru národa a atraktivitu miest pre cestovný ruch a turizmus
  • 10. Odpadá finančne nákladné odstraňovanie následkov znečistenia životného prostredia psími exkrementami