História ECO DOG TOILET

Projekt ECO DOG toilet

10.16.2022

Vývoj, výskum a testovanie ECO DOG TOILET sa začal už od roku 2001. Na jeho vývoji sa od samého počiatku spolupracovalo s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Výskum a testovanie prebiehalo pod dohľadom prof. MVDr. Petra Juriša, CSc., a MVDr. Lucie Sabovej, Phd. Výsledkom je hygienické zariadenie chránené patentom a certifikované. Kladne sa k ECO DOG TOILET vyjadrujú aj veterinári, pracovníci samospráv, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. ECO DOG TOILET STANICA bola prihlásená do súťaže za čistotu verejných priestranstiev, kde získala prvé miesto medzi viac ako 30 prihlásenými projektmi.

V súčasnosti je našim hlavným cieľom rozšíriť ECO DOG TOILET do všetkých miest a prispieť tak k čistejšiemu a krajšiemu svetu!

2.4.1

Služby spočívajúce v prevádzkovaní ECO DOG TOILET STANICE zabezpečuje naša spoločnosť ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. Činnosť našej spoločnosti nadväzuje na niekoľkoročný vývoj jedného zo svojich zakladateľov, ktorý sa výskumu, vývoju a dosiahnutiu čo najoptimálnejšej konštrukcie predmetného zariadenia venuje už viac ako 15 rokov.

2.4.2

Využívaním ECO DOG TOILET STANICE prispievate k čistote Vášho mesta a udržujete zdravé životné prostredie pre nás všetkých.

Ďakujeme!