Čisté mesto – ECO DOG TOLET stanica.2019-03-18T11:39:37+00:00

Čisté mesto – ECO DOG TOLET stanica.

Jedinečné riešenie problému tuhých a tekutých psích exkrementov v našich mestách. V dnešnej dobe vyberáme psíkovi to najlepšie krmivo, najlepšie psie kaderníctvo, hotel, oblečenie a všetko, čo potrebuje…

Základnou a najdôležitejšou potrebou pre psi je však pravidelné venčenie. Na slovensku sa v súčasnosti chová asi 500 000 psov a ich počet stále rastie.

Neriešenie problému základnej potreby psíkov podľa názorov mnohých kritikov spôsobilo, že mestá sú zamorené tuhými a tekutými psími exkrementami. Je tento fakt a fenomén dnešnej doby vyriešený? Na túto otázku ani odpoveď netreba.

Riešenie už máme! Je ním ECO DOG TOILET stanica – Ekologicky a efektívne rieši likvidáciu a neutralizáciu psích exkrementov na verejných priestranstvách a obytných zónach miest.  Vďaka nej nedochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s okolitým prostredím a jeho následnej kontaminácii.

ECO DOG TOILET stanica je jedinečná, slúži na hygienické a jednoduché venčenie psov. Zariadenie pomáha zachovávať a udržiavať čisté životné prostredie. ECO DOG TOILET stanice žiadajte vo svojom meste.

„Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“

John Muir

Stiahnite si našu prezentáciu.

zadajte svoj email a stiahnite si všetky informácie pokope v našej prezentácii

Prevencia pred dopadom psích exkrementov predchádza problémom

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že odstraňovanie tuhých exkrementov za psíkom nie je žiadnym riešením, iba pohľadovým („naoko“). Je nemožné zbierať za psíkom tekutý exkrement – moč. Viac..