Pes ako pomocník

Pes

05.05.2015

Asistenčný pes

Pes, ktorý pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím, ktoré im znemožňuje vykonávať bežné úkony. Sem patria vodiace (slepecké) psy, psy pre nepočujúcich a iné asistenčné psy

Záchranársky pes

Vyhľadáva stratených ľudí, ľudí zasypaných v lavínach alebo v sutine zo zrútených budov, a zachraňuje v podobných extrémnych podmienkach.

Lovecký pes

Pomáha poľovníkom vyhľadávať, stopovať a nadháňať zver, prinášať úlovok a pod.

Strážny pes

Pes využívaný na stráženie objektov – rodinných domov, priemyselných areálov a pod.

Služobný pes

Pes, ktorý sa využíva na vyhľadávanie drog, výbušnín, zadržanie páchateľov. Uplatnenie nachádza najmä v armáde, polícii, na letiskách, bezpečnostných službách a pod.

4.1.1

Pastiersky a ovčiarsky pes

Pomáha pri strážení a ochrane stád dobytka, koní, oviec a je pravou rukou pastiera pri zaháňaní stáda.

Saňový pes

Pes ako súčasť športového psieho záprahu, ktorý sa ešte používa aj na prepravu zásob v extrémnych podmienkach ( najmä v polárnych oblastiach ).