Aký je rozdiel medzi výbehovou – venčiacou zónou a ECO DOG TOILET STANICOU?

Projekt ECO DOG toilet

09.25.2016

Výbehová – venčiaca zóna

Výbehové – venčiace zóny sú v prvom rade miestom voľného pohybu psov, to znamená, že ich využitie je prakticky obmedzené. Zriaďujú sa na vyhradených miestach a vzhľadom na svoju veľkosť a potrebu vyhradeného priestoru ich nemožno zriadiť všade. Zriaďujú sa preto v malom počte a psíčkari, ktorí k nim musia prekonávať veľké vzdialenosti, ich predovšetkým  využívajú na voľný pohyb  psa (ktorý je mimo týchto zón zakázaný) a nie na venčenie. Výbehové – venčiace zóny  nerátajú s fenoménom  dnešnej doby, ktorým je „rýchly spôsob života“, a tak sú predovšetkým ranné venčenia a teritoriálne značenia sprevádzané nedostatkom času na strane majiteľov psíkov  a naliehavou, až akútnou potrebou psov vykonať potrebu v čo najkratšom možnom čase. Uvedené má za následok neochotu ľudí prekonávať extrémne dlhé vzdialenosti z dôvodu venčenia psa. Taktiež treba rátať aj s častou nezodpovednosťou a neochotou majiteľov psov po svojich miláčikoch upratať.

Výbehová – venčiaca zóna je taktiež miestom zlučovania tekutých ako aj tuhých psích exkrementov na jednom mieste, keďže psy sa pri voľnom pohybe spravidla nekontrolovane venčia, čo ruší estetický vzhľad okolitého prostredia a šíri sa  nepríjemný zápach do okolia obytných zón.

Vo výbehovej – venčiacej zóne sa zvyšuje riziko rozširovania choroboplodných zárodkov, alergénov, riziko nákazy psa z exkrementov iných psov, kontaminácie spodných vôd, vodných tokov, vysychania trávnikov, kríkov, stromov, hrdzavenia  oplotenia  a, samozrejme, zvyšujú sa náklady mesta na údržbu týchto miest.

Psie exkrementy obsahujú dusičnany, ktoré môžu spôsobovať eutrofizáciu vôd,  kontaminovať podzemné vody a tým ohrozovať kvalitu pitnej vody. Neodstránené psie exkrementy resp. zvyšky po ich nedôslednom odstránení  plné baktérií, vajíčok, endoparazitov, vírusov a plesní sa vplyvom tepla vysušujú a menia na prach. Ich rozptýleniu napomáhajú aj kosačky počas kosenia. Vírením vzduchu sa dostávajú do dýchacích ciest človeka a môžu pôsobiť aj ako alergén. Takýto prach sa po zvírení dostane napr. cez otvorené okná do vyšších častí bytových domov, alebo sa prenáša psami či na topánkach ľudí a pod.

V prípade výbehových – venčiacich zón sa musia vytvárať vyhradené trávnaté plochy na venčenie, ktoré sú častým sporom medzi psíčkarmi a nepsíčkarmi. Celkovo to pre obyvateľov miest a obcí znamená aj menej zelene, parkovacích miest alebo detských ihrísk.

Opätovne je potrebné zdôrazniť, že je minimálne vhodné rátať s fenoménom dnešnej doby, ktorým je „rýchly spôsob života“, čím sa znižuje využitie  výbehových – venčiacich zón, najmä pri rannom a večernom venčení z dôvodu väčšej vzdialenosti od obytných zón. Využívanie výbehových – venčiacich zón pri rannom a večernom venčení je skôr raritou.

Výsledkom je, že výbehové – venčiace zóny neriešia v súčasnosti tak akútny problém v mestách – problém so psími exkrementami.

ECO DOG TOILET STANICA

ECO DOG TOILET STANICA predstavuje revolučné riešenie psích exkrementov komplexne a ekologicky.ECO DOG TOILET STANICA je v skutočnosti hygienické zariadenie na venčenie psov, ktoré je jedinečné, dômyselné a jediné svojho druhu na celom svete. Ekologicky a efektívne rieši likvidáciu a neutralizáciu, tak tekutých, ako aj tuhých psích exkrementov na verejných priestranstvách a v obytných zónach miest už od počiatku. Nedochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s okolitým prostredím a jeho následnej kontaminácii. Táto jedinečná technológia je chránená celosvetovým patentom a je zaujímavá svojou jednoduchosťou a dômyselnosťou.

ECO DOG TOILET STANICA obsahuje patentovanú zložku so psími feromónmi, ktoré sa postupne uvoľňujú do prostredia, čím aktívne priťahujú psy na vykonanie potreby v rámci stanice. Majú upokojujúci účinok, preto si psy chcú označiť močom toto teritórium. Feromónová zložka je špeciálne naformulovaná našimi odborníkmi a je pripravená na čisto prírodnej báze. ECO DOG TOILET STANICA využíva viacfázovú patentovanú filtráciu, ktorá potláča rozširovanie zápachu, znižuje pH moču a odstraňuje choroboplodné zárodky. Navyše povrch STANICE má ideálne zloženie pre zber psích exkrementov rôznej formy. Samotný moč, ako aj zvyšky tuhého exkrementu, sú filtrované patentovanou technológiou a výsledkom je nezávadná tekutina.

ECO DOG TOILET STANICE možno na rozdiel od výbehových – venčiacich zón umiestniť prakticky všade a v potrebnom počte. Nemusia sa vytvárať vyhradené a oplotené miesta na venčenie, nie je potrebné žiadne stavebné povolenie, zariadenie je navrhnuté tak, aby ho bolo možné osadiť v akomkoľvek teréne a na akomkoľvek mieste. Záujem o ECO DOG TOILET STANICE majú predovšetkým mestá, pretože sú priam ideálne na používanie v obytných zónach, parkoch a na verejných priestranstvách, kde je vysoká koncentrácia psov na malom priestore. Samozrejme, ECO DOG TOILET STANICE sú určené aj pre rodinné domy, chatové oblasti, chovateľské stanice, hotely, čerpacie stanice či turistické destinácie, nakoľko sú esteticky nerušivé, a umožňujú venčiť psy prakticky kdekoľvek. Zároveň šetria životné prostredie, čas i peniaze.

Používaním ECO DOG TOILET STANICE bránime znečisťovaniu verejných priestranstiev psími výkalmi a močom, nedochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s okolitým prostredím a jeho následnej kontaminácii. ECOD DOG TOILET STANICA vytvára ideálne podmienky a priestor pre majiteľov a chovateľov psov na hygienické, pohodlné a prirodzené venčenie svojich miláčikov.

Na rozdiel od výbehovej – venčiacej zóny je charakteristickým znakom ECO DOG TOILET STANÍC lepšia dostupnosť a využiteľnosť zo strany občanov, ich intenzívnejšie používanie. Výsledkom je vyriešenie zdanlivo neriešiteľného problému – problému so psími exkrementami i ochrana majetku mesta, čím odpadá finančne nákladné odstraňovanie následkov znečistenia psími exkrementami.