Čo znamená ekologické venčenie psov?

Ekológia | Pes

08.20.2016

Aj venčenie psov môže mať prívlastok ekologické. Pýtate sa aká je spojitosť ekológie s každodenným venčením psov? Viac ako si myslíte. Nesvedomité venčenie môže viesť k prírodnej katastrofe a k ohrozeniu nášho zdravia, ako aj zdravia našich psích miláčikov. 

Väčšina obyvateľov sa aj naďalej nazdáva, že venčenie spočíva v tom, aby sme ho vykonávali pravidelne, psa pri tom držali na vôdzke a stále mali pri sebe sáčky na exkrementy. Pozbierať za svojim psom a obsah vyhodiť do koša špeciálne určeného na tento odpad. Keď sa takýto kôš na našej bežnej trase venčenia nevyskytuje, hádžeme sáčok do najbližšieho klasického koša a vec je podľa nás vybavená. Exkrementy výlučne nepatria do bežného komunálneho ani biologicky rozložiteľného odpadu. 

Poškodzuje vodu, pôdu a verejné priestranstvá

Ak chcete žiť v čistom a krásnom prostredí je potrebné sa oňho aj patrične starať. V skutočnosti si ani neuvedomujeme koľko škôd môže napáchať psí exkrement. Voľne si chodíme po parku a ignorujeme vyschnuté škvrny na trávniku spôsobené psími výkalmi. Nevšímame si poškodené stĺpy verejného osvetlenia, zničené lavičky a rohy budov, vyschnuté rastliny a v skratke všetko kde si to pes označkoval svojim močom. 

Okrem viditeľných škôd sa okolo nás nachádzajú nebezpečné baktérie víriace sa vzduchom, ktorého pôvodca je práve psí exkrement. Aj keď pri zbieraní za svojim psom poslušne hodíte sáčok do koša neznamená to, že ste sa nadobro zbavili všetkých škodlivín. Aj pri zbieraní psích exkrementov a zvyškov dochádza k ich vysušovaniu. Následným vírením vzduchu,kosením trávy sa mikroskopické častice dostávajú do ovzdušia a spolu s prachom sú rozvírené. Dostávajú sa cez otvorené okná do vášho obydlia aj do bytov vo vysokých budovách. 

Vzduchom putujú do dýchacích ciest človeka kde pôsobia ako alergény. Okrem toho sú plné baktérií, parazitov, vírusov a plesní, ktoré ohrozujú naše zdravie ako aj zdravie nášho psa. Psí exkrement pri kontakte s podzemnou vodou spôsobujú kontamináciu, a tým môžu ohroziť kvalitu pitnej vody. 

Riešením je ECO DOG TOILET

Komplexné zariadenie nazývané ako ekologická toaleta pre psov bolo vyvinuté pre uľahčenie venčenia psov, a pomáha predchádzaniu nepríjemností, ktoré s tým súviasa. Jej hlavnou ideou je preventívne zabrániť znečisteniu komplexne a ekologicky. Nestačí eliminovať a odstraňovať napáchané škody, ale vyvarovať sa im. Súčasťou toalety sú všetky komponenty potrebné k venčeniu, a to kôš, lopatka, sáčok a návod na používanie. Zariadenie obsahuje viacfázovú patentovanú filtráciu, ktorá sa skladá z absorpčnej hmoty a filtračnej vložky. 

Výsledkom pravidelného používania ECO DOG TOILET stanice je čistejšie a zdravšie prostredie bez zápachu. Výrazne prispieva ku skultúrneniu obyvateľov a elminuje nezhody medzi psíčkarmi a nepsíčkarmi. 

Ako funguje ekologické venčenie?

V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že ide o revolučné zariadenie s ktorým sa musí psík ako aj majiteľ psa patrične oboznámiť. Tak ako aj my aj pes si zvyká na nové veci. 

Súčasťou toalety je stĺpik, z ktorého sa uvoľňuje špeciálna zložka obsahujúca feromóny, ktoré psa k stanici priťahujú. Sú nezávadné a na psa pôsobia upokojujúco. Stĺp slúži aj na preznačkovanie. 

Pes vykonáva potrebu, tuhú aj tekutú, na veľkú absorpčnú hmotu. Pod ňou sa nachádza filtračný systém špeciálne vyvinutý na odstraňovanie pachov a ohrozujúcich choroboplodných zárodkov. Tuhý exkrement majiteľ likviduje pomocou lopatky, ktorá je bezpečne pripevnená k zariadeniu, a následne ho hádže do príslušného koša. K dispozícii sú aj ekologické sáčky, ktoré sú pravidelne dopĺňané.  

Všetko máte na jednom mieste. Dôležité je pomôcť psovi vytvoriť si návyk používania ECO DOG TOILET stanice, pochváliť ho a prípadne odmeniť. Jednoduchým spôsobom tak spoločne prispejeme k čistejšiemu a krajšiemu svetu.