ECO DOG TOILET prispieva k ochrane životného prostredia aj zdravia ľudí

Ekológia | Projekt ECO DOG toilet | Zdravie

08.31.2020

O vplyve psích exkrementov na naše životné prostredie a dokonca aj na zdravie človeka už bolo spracovaných niekoľko celosvetových štúdií. Všetky sa zhodli na tom, že psie exkrementy nielen znečisťujú naše okolie, ale zároveň môžu roznášať rôzne vírusové či baktériové ochorenia. Dnes však existuje účinná technológia, vďaka ktorej môže byť naše prostredie čistejšie a zdravšie.

Psie exkrementy patria do kategórie infikovaného a alergénneho odpadu, americká agentúra ochrany životného prostredia ich dokonca klasifikuje v rovnakej kategórii ako aj ropné škvrny.   Jedinečnosť projektu hygienických staníc pre psov ECO DOG TOILET spočíva vo vytvorení ekologických miest na venčenie psov nielen na verejných priestranstvách, ale aj v súkromných záhradách rodinných domov.  Môžeme tak zabrániť prenosu nákazlivých chorôb zo psov na človeka a hlavne na malé deti. Ide napríklad o bakteriálne ochorenia loptospiróza, besnota, pásomnice či škrkavky.  Aj bez priameho kontaktu predstavujú psie exkrementy potenciálne riziko. Sú plné baktérií, vajíčok parazitov, vírusov a plesní,  ktoré sa na slnku vysušujú. K ich rozptýleniu potom prispievajú aj kosačky a tak sa môžu dostať do dýchacích ciest človeka a  pôsobiť ako alergén.  Vzorky vzduchu v amerických mestách Cleveland,Detroit či Michigan ukázali, že 10 – 50% baktérií vo vzduchu pochádzajú zo psích exkrementov.  Faktom ďalej je, že nepríjemný dopad psích exkrementov na životné prostredie bol preukázaný aj v súvislosti s pitnou vodou.  Psie exkrementy totiž obsahujú dusičnany, ktoré môžu spôsobovať eutrofizáciu vôd,  kontaminovať podzemné vody a tým ohrozovať kvalitu pitnej vody.  Takmer 30% baktérií v náhodných vzorkách vody pochádzali práve zo psieho odpadu.

Prečo by ľudia mali zvažovať kúpu domácej stanice ECO DOG TOILET?

Zdravie nás všetkých je na prvom mieste a práve psie exkrementy a moč patria k vážnym hrozbám v dnešnej dobe. Okrem ECO DOG TOILET staníc nie je na svete žiadne iné podobné riešenie. Predstavte si, že by sme nemali záchody pre ľudí a ľudia by svoje potreby vykonávali hocikde…

V súčasnosti žije na Slovensku približne 500 000 psov, ktoré skonzumujú tony krmiva ročne, a veľké množstvo stravy predstavuje aj veľké množstvo vylučovanej potravy.  3 000 psov vyprodukuje ročne až 320 ton exkrementov, ktoré spravidla končia na chodníkoch, ihriskách či v parkoch, kde spôsobujú znečistenie, majú nepriaznivý dopad na životné prostredie a ohrozujú aj naše zdravie. Tomuto sa však dá zabrániť práve inštalovaním a používaním hygienickej stanice ECO DOG TOILET na verejných miestach v obciach a mestách a rovnako v každej záhrade rodinného domu, kde žije domáci miláčik. ECO DOG TOILET stanice s filtračno-absorpčnou zmesou filtrujú psí moč do nezávadnej tekutiny a do pôdy a podzemnej vody sa tak nedostanú žiadne baktérie.

Vďaka ECO DOG TOILET môžete chrániť životné prostredie každý deň jednoducho a oveľa efektívnejšie a zároveň doprajete Vášmu domácemu miláčikovi komfortne a pokojné venčenie.