Prínos ECO DOG TOILET

Projekt ECO DOG toilet

11.11.2020

Aj bez priameho kontaktu predstavujú psie exkrementy potenciálne riziko. Neodstránené exkrementy plné baktérií, vajíčok parazitov, vírusov a plesní sa vplyvom tepla vysušujú, menia na prach a k ich rozptýleniu napomáhajú kosačky počas kosenia verejných priestranstiev. Vírením vzduchu sa môžu dostať do dýchacích ciest človeka a môžu pôsobiť aj ako alergén, a ako prach sa dostať aj cez otvorené okno do vyšších častí bytových domov.

ECO DOG TOILET predstavuje riešenie všetkých problémov s venčením psov

 • odstránenie tuhých a tekutých psích exkrementov z detských ihrísk, obytných zón, parkov, verejných priestranstiev, čerpacích staníc, odpočívadiel, okolia bytových domov a nákupných centier, ale aj rodinných domov
 • nainštalovaním ECO DOG TOILET STANICE dôjde k skultúrneniu a zlepšeniu životného prostredia
 • znižuje sa riziko šírenia psích chorôb, vrátane niektorých psích zoonóz prenosných na človeka, ktoré ohrozujú hlavne malé deti hrajúce sa často na miestach, kde sa venčia aj psy
 • dochádza k zníženiu zamorenia vody, pôdy ale aj ovzdušia zvieracími exkrementami, čím sa zlepšuje a skrášľuje životné prostredie a eliminuje sa nepríjemný zápach zo psích výkalov a moču

ECO DOG TOILET vytvorí pre chovateľov a majiteľov psov prostredie a podmienky na hygienické a prirodzené venčenie svojich miláčikov.

Nemusia sa vytvárať vyhradené miesta na venčenie psov.
Jednoducho stačí nainštalovať ECO DOG TOILET STANICU!

Používaním ECO DOG TOILET STANICE bránime znečisťovaniu verejných priestranstiev psími výkalmi a močom, vysychaniu trávnikov, krikov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, stĺpov verejného osvetlenia, dopravných značiek a vybavenia detských ihrísk.

Zabráni sa aj rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psa na človeka a zároveň bude svet čistejší a krajší.

Ďalšie prínosy

Hlavným prínosom je čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie pre život nás všetkých. Zároveň ECO DOG TOILET STANICA predstavuje zdroj príjmu z prenájmu reklamných plôch umiestnených v hornej časti stanice.

 • zníženie nákladov na prenájom ECO DOG TOILET STANICE
 • navštevovaná lokalita s vysokou frekvenciou ľudí
 • možnosť pre firmy profitovať z reklamy (produkty a služby pre psy, služby miestnych podnikateľov…)
 • atraktivita pre reklamné agentúry
 • politická reklama
 • informácie o miestnych podujatiach
 • ľahká identifikácia ECO DOG TOILET STANICE aj z diaľky
 • benefity pre majiteľov psov a spoločenstvo