ECO DOG TOILET vo Veľkom Mederi

Projekt ECO DOG toilet

02.03.2022

Ďakujeme Vám za zodpovedanie otázok, pevne veríme, že nás to posunie k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu.

Čo považujete za najväčší prínos nainštalovaním ECO DOG TOILET STANICE vo vašom meste?

odpoveď: čistejšie verejné priestranstvo v okolí bytoviek, čim sa zvyšuje kvalita okolitého životného prostredia. Samozrejme, všetko závisí od prístupu ľudí, niektorí obyvatelia mali problém s umiestnením uvedeného zariadenia, ale vždy sa nájdu takí, ktorému sa nič nepáči, ale väčšina to využíva. Musia si uvedomiť, že domáceho miláčika treba naučiť, ako používať eco dog toilet. Nikto nemôže očakávať, že z jedného dňa na druhý deň sa zrazu všetko zmení, treba čas na všetko, postupne si každý na to zvykne.

S čím sú najviac spokojní obyvatelia?

odpoveď: v okolí bytových domov, detských ihrísk je podstatne menej tuhého a tekutého psieho exkrementu, ale treba ešte zvýšiť a rozvíjať ekologické myslenie  psíčkarov.

Aký je váš názor alebo názor obyvateľov vo Vašom meste?

odpoveď: čistejšie verejné priestranstvo v okolí bytoviek bez zápachu, bez choroboplodných zárodkov, ktorý zvyšuje kvalitu života, pozdvihuje kultúru  obyvateľov.

Odporúčate aj iným mestám takéto riešenie?

odpoveď: určite by som odporúčala, ale  nestačí len umiestnenie ECO DOG TOILET STANICE, je potrebný aj prístup zo strany psíčkarov, aby majiteľ podporoval  svojho miláčika  na vykonanie potreby v rámci stanice a potom likvidoval tuhý exkrement vhodením do plastového vreca.

Ako ste spokojní s takýmto riešením?

odpoveď: Je to unikátny systém riešenia všetkých problémov s venčením psov , ktorý dokonca chráni životné prostredie.

Ako si predstavujete budúcnosť s ECO DOG TOILET STANICOU vo Vašom meste?

odpoveď: V budúcnosti, ak sa to osvedčí,  budeme  hľadať ďalšie miesta  na umiestnenie uvedenej stanice

Fotky z realizácie