Prevencia pred dopadom psích exkrementov predchádza problémom

Pes | Zdravie

05.23.2021

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že odstraňovanie tuhých exkrementov  za psíkom nie je žiadnym riešením, iba pohľadovým („naoko“). Je nemožné zbierať za psíkom tekutý exkrement – moč.  Zvyšky tuhého exkrementu, aj keď na pohľad to psíčkar zodvihne, stále ostávajú na trávnatých a betónových plochách, ktoré sa dotykom, vetrom (vírením vzduchu), kosením atď. dostávajú do podzemných vôd, pôdy, ovzdušia, obytných blokov, áut, do prostredia, v ktorom žijeme.

Prevencia je jediným riešením pred následkami. Prevenciou všeobecne sú napr. aj pravidlá cestnej premávky, školstvo, zdravotníctvo, zložky policajného zboru, atď. V oblasti psích exkrementov je prevencia riešená svetovo patentovanou ECO DOG TOILET STANICOU, ktorá chráni pred dopadom exkrementov na životné prostredie a naše okolie a následne filtruje choroboplodné zárodky. ECO DOG TOILET STANICA je revolučné riešenie, ktoré rieši prevenciu a komplexné znečistenia spôsobené psími exkrementami – vykonáva funkciu psej toalety. Feromóny, ktoré sa zo STANICE postupe uvoľňujú, pôsobia na psíkov upokojujúco.

ECO DOG TOILET STANICA podporuje preznačkovanie ich teritória. Psíci si vytvárajú návyk a vyhľadávajú tieto stanice. Pri adaptačnom procese majiteľ svojho psíka pri vykonávaní potreby podporuje pritiahnutím vôdzky a po vykonaní potreby ho pochváli, prípadne aj odmení. Samozrejme je dôležitá aj správna inštalácia ECO DOG TOILET STANÍC, aby vždy boli v blízkosti potreby psíkov a tiež aby nerušili „nepsíčkarov“, ale napomáhali všetkým občanom.

Tak ako aj my si musíme na určité veci a pravidlá v živote zvykať a prispôsobiť sa, podobne sú na tom aj psíci, ktorí sa stali súčasťou nášho života. Mali by sme ich podporovať k návyku vykonávania potreby a ECO DOG TOILET STANICE nám svojím filtračným systémom a vytvorenou protihodnotou za dane zo psíkov prinášajú čistejší, zdravší a krajší svet pre nás všetkých.