Pes v číslach

Pes

10.20.2017

Pes je najobľúbenejšie domáce zviera na celom svete. V súčasnosti mnohé domácnosti nemajú len jedného psa, ale aj viacerých. S nárastom počtu psov však súvisí hneď niekoľko problémov.

V súčasnosti žije na Slovensku približne 500 000 psov, čo predstavuje jedného psa na približne 8 – 10 obyvateľov.

4.2.1

Veľký počet psov = veľké množstvo skonzumovanej potravy

V roku 2015 skonzumovali psy priemyselne vyrábané krmivo v hodnote 65 000 000 eur.

Veľký počet psov + veľké množstvo skonzumovanej potravy = veľké množstvo psích exkrementov!

3 000 psov vyprodukuje ročne až 320 ton exkrementov = 32 plne naložených nákladných áut

Vyprodukované psie exkrementy zvyčajne končia na uliciach, chodníkoch, ihriskách, v parkoch, kde spôsobujú znečistenie a majú nepriaznivý dopad na životné prostredie.

ECO DOG TOILET prináša

„riešenie problémov, ktoré trápia nás všetkých“